Tuyển dụng

Tilokorea Việt Nam tuyển dụng 05 nhân viên kinh doanh

Do nhu cầu mở rộng lĩnh vực kinh doanh, công ty Tilokorea Việt Nam cần tuyển 05 nhân viên kinh doanh thị trường tại Hà Nội

Tilokorea Viêt Nam tuyên dung nhan viên kinh doanh:

Mỏ rong thi truong, ql thi truong da co san, da duoc phan khu thi truong.

Bh sau 1 thang thu viec

Mhc luong 6-10 chua ke doanh so

BHXH, ho tro an trua

Yeu cau bang cap: trung cap, cao dang, dai hoc

Chuyen nganh khong yeu cau, yeu thich dam me

Thang dau tien huong 80% luong, doanh so van duoc huong, tang luong dinh ky theo nam

Bài viết liên quan